The Unthinkable Truth

Mijn eerste impressies
Mes premières impressions
My first impressions

14 juli 2021. Massale overstromingen treffen Wallonië bikkelhard. Twee maanden na de ramp wil ik met eigen ogen zien hoe het met de mensen en hun omgeving gaat. We zijn een beschaafd, ontwikkeld land dus ik verwacht dat de opruimwerkzaamheden ondertussen wel afgerond zouden zijn. Maar niets is minder waar. De harde realiteit raakt me sterk en laat me niet meer los. Ik moet dit delen met jou. Omdat we deze ramp nooit mogen vergeten!

July 14, 2021. Massive floods ravage the Walloon region. Two months after the disaster, I want to see for myself how people and their environment are doing. We are living in a civilized, developed country, so I assume the clearing works have in the meanwhile come to an end. Nothing is less true. The harsh reality strikes me and sticks with me. I need to share it with you. Because we should never forget this catastrophe!

Om deze situatie onder de aandacht te brengen en te houden heb ik van de krant Le Soir de kans gekregen om vanaf 29 januari tot en met 15 mei 2022 een selectie van mijn foto’s tentoon te stellen in de Galerie du Soir van het Fotomuseum van Charleroi.

Lees zeker ook mijn bijdrage in het Vrijzinnig Antwerps Tijdschrift van november/december 2021.